Traditioneel of alternatief: de voordelen van houtskeletbouw, steelframe en betonbouw

De Belg heeft een baksteen in de maag, dat is bekend. Maar hoe verder de sector evolueert, des te meer manieren om te bouwen er ontstaan. Is de traditionele bouwmethode nog steeds de beste keuze, of bieden beton-, houtskelet- of steelframebouw extra mogelijkheden? In dit artikel vergelijken we de meest voorkomende bouwmethoden. Welke bouwmethode het best past bij woningbouw of renovatie hangt af van je persoonlijke voorkeur. Ben je een handige Harry die zelf aan de slag wil gaan? Of wil je vooral focussen op duurzaamheid? Tijdens het voorontwerp bekijken we samen je wensen en overlopen we de voor- en nadelen van de verschillende bouwmethodes.

Fundering

Is er een draagkrachtige grond aanwezig? Dan kan je zowel voor traditionele bouw als voor beton-, houtskelet- of steelframe gaan. Wanneer de grond onvoldoende draagkracht heeft, bijvoorbeeld door veen- of kleilagen, is een lichtere bouwmethode zoals houtskelet of steelframe de beste keuze. Een professionele sondering van de ondergrond brengt meer duidelijkheid. Als je ervoor kiest om een extra verdieping bij te bouwen, kan het ook zijn dat de onderliggende bouwlagen geen zware, bijkomende constructie toelaten. Ook hier heeft een lichtere bouwmethode zoals houtskelet of steelframe de voorkeur.

Planning en zelfbouw

Traditionele bouw en betonbouw worden vaak toegepast in de bouw. Meestal duurt de ruwbouw een drietal maanden. Je hebt de mogelijkheid om mee te bouwen, als je al wat ervaring hebt met metsen. Maar afhankelijk van externe factoren zoals weerverlet en droogtijden wordt er gekozen voor andere bouwmethodes die minder afhankelijk zijn van deze factoren. Houtskelet en steelframe kunnen de werftijd beperken tot één maand. Dit omdat de meeste componenten op voorhand gemaakt worden. Is zelfbouw mogelijk? Moeilijk, maar uiteraard kan je werkjes zelf uitvoeren om kosten te drukken, zoals het isoleren van wanden en vloeren.

Ga je zelf aan de slag, dan kan LSDArchitecten controles uitvoeren op de werf. Wij ondersteunen zelfbouwers bij al hun vragen. Meer weten over onze werkwijze?

Akoestiek

Bij houtskeletbouw en steelframebouw is de grootste zorg dat je last zal hebben van geluiden en akoestiek. Voetstappen op de eerste verdieping, bijvoorbeeld. Maar dat is geen issue, als je de nodige aandacht besteedt aan een correcte vloer- en wandopbouw. Voorbeelden zijn speciale akoestische (rubber)lagen of een mix van zachte isolatie en plaatselijk massieve wandopbouwen.

Gevelbekleding

Wanneer je betonnen gevelpanelen wil, is traditionele bouw of betonbouw de beste keuze. Die beschikt over de nodige draagkracht om voldoende stabiliteit te bieden. Dat wil niet zeggen dat je bij houtskelet of steelframe geen gevelsteen kan integreren. Wij bieden je advies en reiken alternatieven aan voor je droomwoning. Denk maar aan steenstrips, crepi, houten latten of leien.

Duurzaamheid

Op zich kan elk type bouwstijl op een duurzame manier geconstrueerd worden. Dit door de keuze van lokale materialen, de hoeveelheid materiaal, circulair bouwen, etc. Houtskelet heeft wel als voordeel dat de wanden op zichzelf al isolerend zijn, waar je bij traditionele bouw en betonbouw een extra isolerende laag moet voorzien.

Brandveiligheid

Houtskeletbouw scoort zeker niet minder op vlak van brandveiligheid want de laagsgewijze opbouw zorgt voor de nodige brandweerstand. Zo worden wanden opgevuld met minerale wol die nagenoeg onbrandbaar is, en ook gipskartonplaten bieden de nodige veiligheid. Stalen constructies kunnen dan weer brandwerend geschilderd worden of overgedimensioneerd. Bij betonbouw wordt er vaker met PUR-isolatie gewerkt die veel sneller ontvlambaar is.

Inertie en oververhitting

Gebouwen in beton of metselwerk hebben een hoge inertie (capaciteit om warmte op te slaan). In combinatie met vloerverwarming of radiatoren zorgt dit in de winter voor een goed binnenklimaat. In de zomer en tussenseizoenen kan er echter oververhitting ontstaan. Bij houtskelet- en steelframebouw is die kans kleiner. Waarom? Omdat de wanden de warmte wel binnenhouden (door de dikke isolatielagen), maar tegelijk minder warmte opslaan omdat het lichte wandopbouwen zijn.

Wil je passend advies bij de verschillende voordelen en nadelen van elke bouwstijl? Contacteer ons voor een gesprek!