Werkwijze

[tab]
[tab_item title=”1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek”]

Tijdens dit gesprek kan u verder kennismaken met onze werkwijze.

Meestal worden de volgende thema’s besproken:

 • De locatie van het bouwproject
 • De stedenbouwkundige aspecten
 • De formaliteiten voor de bouwaanvraag
 • Uw programma van wensen en de overeenstemming met uw budget
 • De te volgen procedure
 • Onze werkwijze
 • De duur van het project
 • De verschillende bouwtechnieken
 • De verschillende aannemingen
 • Uw wensen betreffende de samenwerking, de verwachtingen
 • Een duidelijk beeld van de vergoeding voor de geleverde diensten – forfaitaire prijs
 • Een eerste ontwerpidee of bespreking van uw schetsen of idee

 

Indien mogelijk stellen wij het op prijs dat een aantal gegevens beschikbaar zijn:

 • Een plannetje van de grond
 • Verkavelings- of bouwvoorschriften
 • Foto’s van het te verbouwen huis, idee, eigen schetsen enz.

 

De plaats van de afspraak is volgens uw wensen, bij u thuis of bij ons op kantoor. Voor verbouwingen komen wij graag eerst ter plaatse om naderhand verder toe te lichten.

Aan de hand van al deze parameters kunt u naderhand vrij beslissen zonder enige verdere verplichting of wij op de goede golflengte zitten om uw project tot uitvoering te brengen. Indien ja, worden de afspraken vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst waarin onze samenwerking wordt geregeld.

[/tab_item]
[tab_item title=”2. Voorontwerp”]

Na de bespreking van uw wensen wordt een eerste schetsontwerp uitgewerkt.
Het voorontwerp wordt zolang aangepast tot het voldoet aan al uw wensen.

[/tab_item]
[tab_item title=”3. Kostenprijsraming”]

Indien u dit wenst kan een gedetailleerde meetstaat en raming gemaakt worden van uw project als de definitieve lijnen werden uitgezet.

Indien nodig kan uw project worden bijgestuurd alvorens uitgewerkt te worden tot een bouwaanvraag, dit om te vermijden dat u later voor verrassingen komt te staan.

Op deze manier hebt u een leidraad en een vergelijkingspunt voor de verdere aanbestedingen

[/tab_item]
[tab_item title=”4. Bouwaanvraag”]

Dit omvat de verdere digitale uitwerking van het ontwerp tot het definitief bouwplan.
Alle formaliteiten, administratie en de indiening van het dossier in uw bouwplaats worden door ons geregeld.

[/tab_item]
[tab_item title=”5. Aanbesteding”]

Na het verkrijgen van de bouwtoelating of reeds tijdens de termijn van de aanvraag (bijvoorbeeld in een goedgekeurde verkaveling) wordt met mogelijke kandidaat-aannemers door u contact opgenomen aan de hand van uw bouwplannen, de meetstaat en het bestek.

De keuze van de aannemer is uiteraard vrij. Indien u dat wenst, kunnen wij zelf de aanbesteding organiseren en verschillende aannemers aanschrijven en zorgen voor het nodige prijsvergelijk.

[/tab_item]
[tab_item title=”6. Uitvoering”]

Tijdens de uitvoering kunt u van ons de volgende diensten verwachten:

 • Controle van het uitzetten van de bouwwerken
 • Periodieke werfbezoeken: op afspraak met uzelf en/of de aannemer
 • Indien u dat wenst is er ook nazicht van de facturering

[/tab_item]
[tab_item title=”7. Oplevering”]

De oplevering voor de ingebruikname: daarin wordt de overdracht van aannemer naar bouwheer geregeld en de nog te verbeteren of uit te voeren werken genoteerd in een PV van voorlopige oplevering, ingeval die optreden. Eén jaar later dan de voorlopige oplevering zal de definitieve oplevering plaatsvinden om de controleren of de genoteerde gebreken in PV van voorlopige oplevering werden aangepakt door de aannemer en nieuwe onzichtbare gebreken, indien deze zich voordoen, te constateren.

[/tab_item]
[/tab]

Geef een reactie